Møter

Fagmøte 15.11.2023

Neste fagmøte i Byggesaksforum er onsdag 15. november, mer møteinformasjon kommer. Du kan allerede nå melde deg på møte. Har du forslag til tema for fremtidens møter, gjerne helt konkrete problemstillinger, la oss få vite om det. Søkerjobben kan tidvis være frustrerende, men det finnes også mange solskinnshistorier der ute. Vi håper du vil dele …

Fagmøte 15.11.2023 Les mer »

Fagmøte 13.09.23

Fagmøte Byggesaksforum ble gjennomført onsdag 13. september. Presentasjon fra fagmøte Sjekk også dokumentarkivet for å få oversikt over ulike tolkningsuttalelser m.m. På fagmøte ble det bl.a. stilt spørsmål om sanitærabonnementet må være godkjent før byggesøknaden anses som komplett. Problemstillingen var oppe på fagmøte 25.1.2023, og det ble da vist til flere tolkningsuttalelser fra KDD og …

Fagmøte 13.09.23 Les mer »

Fagmøte 07.06.2023

Fagmøte i Byggesaksforum ble gjennomført onsdag 7. juni. Presentasjon fra fagmøte Sjekk også dokumentarkivet for oversikt over ulike tolkingsuttalelser m.m. Agenda Velkommen Oppfølging fra forrige møte Nabovarsling Hva må være igangsatt for at tillatelsen ikke skal falle bort? Ikke søknadspliktig i dag – ulovlighet i fremtiden? Tiltak utenfor byggegrense Nye regler fra 1. juli Minihus …

Fagmøte 07.06.2023 Les mer »

Fagmøte 29.03.2023

Fagmøte i Byggesaksforum ble gjennomført onsdag 29. mars. Vi hadde litt oppfølging om tidsfrister fra forrige møte, deretter var hovedtema nabovarsling og litt om ansvaret til søker for å påse at alle fagområder er belagt med ansvar. Presentasjon fra fagmøte Agenda Velkommen Oppfølging fra forrige møte Tidsfrist og mangelfulle søknader Nabovarsling Hvem bestemmer hvem som …

Fagmøte 29.03.2023 Les mer »

Fagmøte 25.1.2023

Fagmøte i Byggesaksforum ble gjennomført onsdag 25. januar. Hovedtema for møtet var saksbehandlingstid og mangelfulle søknader, i tillegg ble det tatt opp spørsmål rundt påbygg og BYA, sanitærsøknad m.m. Presentasjon fra fagmøte På fagmøtet ble det vist til flere uttalelser og svar fra KDD, DiBK m.fl., dere finner disse under under menypunkt dokumenter Agenda Velkommen …

Fagmøte 25.1.2023 Les mer »

Fagmøte 07.12.2022

Første fagmøte i Byggesaksforum ble gjennomført onsdag 7. desember. Direktøren i DiBK, Per-Arne Horne holdt innlegg. I tillegg ble det diskutert ulike temaer rundt ansvarsforhold, informasjon om lovendringen i forhold til eksisterende bygg m.m. Presentasjon fra fagmøtet Presentasjonen til Per-Arne Horne, direktøren i DiBK Agenda: Velkommen til vårt første møte Hva skal byggesaksforum være? Hvorfor …

Fagmøte 07.12.2022 Les mer »