Møter

Fagmøte 24.4.2024

Neste fagmøte i Byggesaksforum er onsdag 28.2.2024 kl. 14:00. Møtet er digitalt og varer ca. halvannen time. Du kan mede deg på allerede nå for å få lenke til møte. Mer informasjon om agenda kommer. Agenda for møte Generell møteinformasjon Har du spørsmål eller temaer du mener kan være aktuelt for fagmøtene til Byggesaksforum? Kontakt …

Fagmøte 24.4.2024 Les mer »

Fagmøte 28.02.2024

Fagmøte i byggesaksforum ble gjennomført 28. februar.Presentasjon fra møtet Oppsummering av gruppeoppgaven fra Byggesaksforum 2024 Sjekk også dokumentarkivet for oversikt over alle presentasjoner, tolkningsuttalelser m.m. Agenda for møtet Generell møteinformasjon Har du spørsmål eller temaer du mener kan være aktuelt for fagmøtene til Byggesaksforum? Kontakt oss via knappen under.

Byggesaksforum 2024 – Fysisk samling 16.01.2024

Vi takker for en fantastisk samling med flotte innlegg, diskusjoner og gode samtaler. Det var 130 deltakere på Byggesaksforum 2024, nå skal vi evaluere og planlegge hvordan vi kan bli flere og bedre neste gang. Hovedtemaet for Byggesaksforum 2024 var mangelfulle søknader, i tillegg hadde vi innlegg om overvann, gjennomføringsplan og ansvarsbelegging, gebyrklager, tolkningsuttalelser og …

Byggesaksforum 2024 – Fysisk samling 16.01.2024 Les mer »

Fagmøte 13.09.23

Fagmøte Byggesaksforum ble gjennomført onsdag 13. september. Presentasjon fra fagmøte Sjekk også dokumentarkivet for å få oversikt over ulike tolkningsuttalelser m.m. På fagmøte ble det bl.a. stilt spørsmål om sanitærabonnementet må være godkjent før byggesøknaden anses som komplett. Problemstillingen var oppe på fagmøte 25.1.2023, og det ble da vist til flere tolkningsuttalelser fra KDD og …

Fagmøte 13.09.23 Les mer »

Fagmøte 07.06.2023

Fagmøte i Byggesaksforum ble gjennomført onsdag 7. juni. Presentasjon fra fagmøte Sjekk også dokumentarkivet for oversikt over ulike tolkingsuttalelser m.m. Agenda Velkommen Oppfølging fra forrige møte Nabovarsling Hva må være igangsatt for at tillatelsen ikke skal falle bort? Ikke søknadspliktig i dag – ulovlighet i fremtiden? Tiltak utenfor byggegrense Nye regler fra 1. juli Minihus …

Fagmøte 07.06.2023 Les mer »

Fagmøte 29.03.2023

Fagmøte i Byggesaksforum ble gjennomført onsdag 29. mars. Vi hadde litt oppfølging om tidsfrister fra forrige møte, deretter var hovedtema nabovarsling og litt om ansvaret til søker for å påse at alle fagområder er belagt med ansvar. Presentasjon fra fagmøte Agenda Velkommen Oppfølging fra forrige møte Tidsfrist og mangelfulle søknader Nabovarsling Hvem bestemmer hvem som …

Fagmøte 29.03.2023 Les mer »

Fagmøte 25.1.2023

Fagmøte i Byggesaksforum ble gjennomført onsdag 25. januar. Hovedtema for møtet var saksbehandlingstid og mangelfulle søknader, i tillegg ble det tatt opp spørsmål rundt påbygg og BYA, sanitærsøknad m.m. Presentasjon fra fagmøte På fagmøtet ble det vist til flere uttalelser og svar fra KDD, DiBK m.fl., dere finner disse under under menypunkt dokumenter Agenda Velkommen …

Fagmøte 25.1.2023 Les mer »

Fagmøte 07.12.2022

Første fagmøte i Byggesaksforum ble gjennomført onsdag 7. desember. Direktøren i DiBK, Per-Arne Horne holdt innlegg. I tillegg ble det diskutert ulike temaer rundt ansvarsforhold, informasjon om lovendringen i forhold til eksisterende bygg m.m. Presentasjon fra fagmøtet Presentasjonen til Per-Arne Horne, direktøren i DiBK Agenda: Velkommen til vårt første møte Hva skal byggesaksforum være? Hvorfor …

Fagmøte 07.12.2022 Les mer »