Fagmøte 13.09.23

Fagmøte Byggesaksforum ble gjennomført onsdag 13. september.

Presentasjon fra fagmøte

Sjekk også dokumentarkivet for å få oversikt over ulike tolkningsuttalelser m.m. På fagmøte ble det bl.a. stilt spørsmål om sanitærabonnementet må være godkjent før byggesøknaden anses som komplett. Problemstillingen var oppe på fagmøte 25.1.2023, og det ble da vist til flere tolkningsuttalelser fra KDD og DiBK om at sanitærabonnementet ikke måtte være godkjent når det kun skulle kobles til offentlig ledningsnett, alle uttalelsene rundt dette ligger på dokumentarkivet.

 • Agenda for møte
  1. Velkommen
  2. Oppfølgning fra forrige møte
   • Solskinnshistorie
   • Presisering om byggegrenser
  3. Anmodning om omprosjektering
   • Er det en mangel?
   • Hva om vi velger å ikke omprosjektere?
  4. Rammesøknad før og nå
   • Hva har skjedd og hvorfor?
   • Hva skal være avklart ved ramme?
  5. Tolkningsuttalelser