Møteinfo

Tema for møtene
Byggesaksforum velger ut temaer til møtene etter innspill fra forumets deltakere. Formålet er å belyse problemstillinger og dele erfaringer til hjelp og inspirasjon for andre.

Gjennomføring av møtene
Der er mange som deltar i møtene og vi må derfor holde oss til de oppsatte agendapunktene. Det vil si at vi ikke har rom for å besvare spørsmål utover de planlagte temaene – om det ikke blir noe tid igjen på sluttet av møtet.

Har du spørsmål om andre temaer kan du spille det inn som ønsker til fremtidige møter.

Faglige spørsmål mellom møtene
Byggesaksforum får mange faglige spørsmål tilsendt mellom møtene. Vi synes det er gøy å grave i regelverket, men siden forumet driftes kostnadsfritt har vi dessverre ikke anledning til å besvare alle henvendelsene. Men, er det forhold du tenker flere kan ha nytte av, spill det gjerne inn som tema til ett av møtene våre.

Neste møte finner du her:

  • Fagmøte 15.11.2023

    Neste fagmøte i Byggesaksforum er onsdag 15. november, mer møteinformasjon kommer. Du kan allerede nå melde deg på møte.

    Har du forslag til tema for fremtidens møter, gjerne helt konkrete problemstillinger, la oss få vite om det. Søkerjobben kan tidvis være frustrerende, men det finnes også mange solskinnshistorier der ute. Vi håper du vil dele dine med oss, slik at vi kan dele videre til inspirasjon for andre søkere. Send en e-post til Lise Budde – lise.budde@holte.no og Marita Grande – marita.grande@boligprodusentene.no med dine forslag og gode historier.