Møteinfo

Tema for møtene
Byggesaksforum velger ut temaer til møtene etter innspill fra forumets deltakere. Formålet er å belyse problemstillinger og dele erfaringer til hjelp og inspirasjon for andre.

Gjennomføring av møtene
Der er mange som deltar i møtene og vi må derfor holde oss til de oppsatte agendapunktene. Det vil si at vi ikke har rom for å besvare spørsmål utover de planlagte temaene – om det ikke blir noe tid igjen på sluttet av møtet.

Har du spørsmål om andre temaer kan du spille det inn som ønsker til fremtidige møter.

Faglige spørsmål mellom møtene
Byggesaksforum får mange faglige spørsmål tilsendt mellom møtene. Vi synes det er gøy å grave i regelverket, men siden forumet driftes kostnadsfritt har vi dessverre ikke anledning til å besvare alle henvendelsene. Men, er det forhold du tenker flere kan ha nytte av, spill det gjerne inn som tema til ett av møtene våre.

Neste møte finner du her:

 • Fagmøte 24.4.2024

  Fagmøte i Byggesaksforum ble gjennomført onsdag 24. april.
  Presentasjon fra møte

  Sjekk også dokumentarkivet for oversikt over alle presentasjoner, tolkningsuttalelser m.m.

  Agenda for møte

  1. Velkommen
  2. Oppfølging fra forrige møte
  3. Brev til KDD om saksbehandlingstid
  4. Regler om bruksendring av rom i boligbygg
   • Hvilke krav gjelder?
   • Når og hvordan søke?
  5. Tolkningsuttalelser
  6. Solskinnshistorie?

  Generell møteinformasjon

  Har du spørsmål eller temaer du mener kan være aktuelt for fagmøtene til Byggesaksforum? Kontakt oss via knappen under.