Møter

Tema for møtene
Byggesaksforum velger ut temaer til møtene etter innspill fra forumets deltakere. Formålet er å belyse problemstillinger og dele erfaringer til hjelp og inspirasjon for andre.

Gjennomføring av møtene
Der er mange som deltar i møtene og vi må derfor holde oss til de oppsatte agendapunktene. Det vil si at vi ikke har rom for å besvare spørsmål utover de planlagte temaene – om det ikke blir noe tid igjen på sluttet av møtet.

Har du spørsmål om andre temaer kan du spille det inn som ønsker til fremtidige møter.

Faglige spørsmål mellom møtene
Byggesaksforum får mange faglige spørsmål tilsendt mellom møtene. Vi synes det er gøy å grave i regelverket, men siden forumet driftes kostnadsfritt har vi dessverre ikke anledning til å besvare alle henvendelsene. Men, er det forhold du tenker flere kan ha nytte av, spill det gjerne inn som tema til ett av møtene våre.

Neste møte finner du her:

 • Fagmøte 29.03.2023

  Neste fagmøte i Byggesaksforum er onsdag 29. mars kl. 14:00. Møtet er digitalt og vil vare halvannen times tid. Du må melde deg på møtet for å få lenke til møtet.

  Nabovarsling er et av temaene som vi skal snakke om. Her vil Lise Alex Marthinsen fra Multiconsult ha et innlegg.

  Agenda

  1. Velkommen
  2. Oppfølging fra forrige møte
   • Tidsfrist og mangelfulle søknader
  3. Nabovarsling
   • Hvem bestemmer hvem som skal varsles?
   • Hva må naboen vite om dispensasjonssøknader?
  4. Ansvarlig søker – Fra postkasse til risikosport?

  Les generell møteinformasjon her

  Har du spørsmål til møtet kan du sende en e-post til Marita Grande: marita.grande@boligprodusentene.no eller Lise Budde: lise.budde@holte.no