Møteinfo

Tema for møtene
Byggesaksforum velger ut temaer til møtene etter innspill fra forumets deltakere. Formålet er å belyse problemstillinger og dele erfaringer til hjelp og inspirasjon for andre.

Gjennomføring av møtene
Der er mange som deltar i møtene og vi må derfor holde oss til de oppsatte agendapunktene. Det vil si at vi ikke har rom for å besvare spørsmål utover de planlagte temaene – om det ikke blir noe tid igjen på sluttet av møtet.

Har du spørsmål om andre temaer kan du spille det inn som ønsker til fremtidige møter.

Faglige spørsmål mellom møtene
Byggesaksforum får mange faglige spørsmål tilsendt mellom møtene. Vi synes det er gøy å grave i regelverket, men siden forumet driftes kostnadsfritt har vi dessverre ikke anledning til å besvare alle henvendelsene. Men, er det forhold du tenker flere kan ha nytte av, spill det gjerne inn som tema til ett av møtene våre.

Neste møte finner du her:

  • Byggesaksforum 2024 – Fysisk samling 16.01.2024

    Endelig blir det fysisk samling i Byggesaksforum, vi ser frem til å møtes for diskusjon, debatt og mingling med de gode samtalene. På samlingen blir det innlegg og debatter fra KDD, DiBK, kommuner og bransjen. Hovedtema for Byggesaksforum 2024 vil være mangelfulle søknader, i tillegg vil vi ha enkelt temaer om overvann, ansvarsbelegging, spørsmål og svar m.m. Vi holder på å utforme programmet og vil holde dere oppdaterte.

    Byggesaksforum er en arena for erfaringsutveksling mellom ansvarlig søkere på tvers av kommunegrenser. Vi vil diskutere utfordringer, spørsmål og gode historier rundt byggesak. Vi ønsker å være en en faglig god, hyggelig og inkluderende møteplass for alle som påtar seg søker-rollen i byggesaker.

    Har dere ønsker til programmet meld ifra på e-post til Lise Budde: lise.budde@holte.no og Marita Grande: marita.grande@boligprodusentene.no