Velkommen til Byggesaksforum

Ansvarlig søker må forholde seg til et omfattende og tidvis uklart regelverk, i tillegg til kommunale forskjeller, behov og tolkninger. Dette er en oppgave som kan oppleves både krevende og ensom.

Forumets formål er å skape en arena for erfaringsutveksling mellom ansvarlig søkere på tvers av kommunegrenser. Vi ønsker å diskutere utfordringer, spørsmål og gode historier rundt byggesak. For å nå frem til alle søkere i landet, vil informasjon, dialog og møter primært skje digitalt. Forumet vil også innhente og formidle nyttig fagstoff.

Forumet skal være en faglig god, hyggelig og inkluderende møteplass for alle som påtar seg søker-rollen i byggesaker.

Å delta i forumet krever ingen medlemskap eller kundeforhold, og er helt kostnadsfritt.

Neste planlagte møte

  • Fagmøte 24.4.2024
    Fagmøte i Byggesaksforum ble gjennomført onsdag 24. april.Presentasjon fra møte Sjekk også dokumentarkivet for oversikt over alle presentasjoner, tolkningsuttalelser m.m. Agenda for møte Generell møteinformasjon Har du spørsmål eller temaer du mener kan være aktuelt for fagmøtene til Byggesaksforum? Kontakt oss via …

    Fagmøte 24.4.2024 Les mer »

Siste publiserte nyhet