Alle møter

Her finner du en oversikt over kommende og tidligere møter i Byggesaksforum. Finner du ikke møtet du leter etter finner du komplett arkiv her.

 • Fagmøte 15.11.2023
  Neste fagmøte i Byggesaksforum er onsdag 15. november, mer møteinformasjon kommer. Du kan allerede nå melde deg på møte. Har du forslag til tema for fremtidens møter, gjerne helt konkrete problemstillinger, la oss få vite om det. Søkerjobben kan tidvis …

  Fagmøte 15.11.2023 Les mer »

 • Fagmøte 13.09.23
  Fagmøte Byggesaksforum ble gjennomført onsdag 13. september. Presentasjon fra fagmøte Sjekk også dokumentarkivet for å få oversikt over ulike tolkningsuttalelser m.m. På fagmøte ble det bl.a. stilt spørsmål om sanitærabonnementet må være godkjent før byggesøknaden anses som komplett. Problemstillingen var …

  Fagmøte 13.09.23 Les mer »

 • Fagmøte 07.06.2023
  Fagmøte i Byggesaksforum ble gjennomført onsdag 7. juni. Presentasjon fra fagmøte Sjekk også dokumentarkivet for oversikt over ulike tolkingsuttalelser m.m. Agenda Velkommen Oppfølging fra forrige møte Nabovarsling Hva må være igangsatt for at tillatelsen ikke skal falle bort? Ikke søknadspliktig …

  Fagmøte 07.06.2023 Les mer »

 • Fagmøte 29.03.2023
  Fagmøte i Byggesaksforum ble gjennomført onsdag 29. mars. Vi hadde litt oppfølging om tidsfrister fra forrige møte, deretter var hovedtema nabovarsling og litt om ansvaret til søker for å påse at alle fagområder er belagt med ansvar. Presentasjon fra fagmøte …

  Fagmøte 29.03.2023 Les mer »

 • Fagmøte 25.1.2023
  Fagmøte i Byggesaksforum ble gjennomført onsdag 25. januar. Hovedtema for møtet var saksbehandlingstid og mangelfulle søknader, i tillegg ble det tatt opp spørsmål rundt påbygg og BYA, sanitærsøknad m.m. Presentasjon fra fagmøte På fagmøtet ble det vist til flere uttalelser …

  Fagmøte 25.1.2023 Les mer »