Velkommen til Byggesaksforum

Ansvarlig søker må forholde seg til et omfattende og tidvis uklart regelverk, i tillegg til kommunale forskjeller, behov og tolkninger. Dette er en oppgave som kan oppleves både krevende og ensom.

Forumets formål er å skape en arena for erfaringsutveksling mellom ansvarlig søkere på tvers av kommunegrenser. Vi ønsker å diskutere utfordringer, spørsmål og gode historier rundt byggesak. For å nå frem til alle søkere i landet, vil informasjon, dialog og møter primært skje digitalt. Forumet vil også innhente og formidle nyttig fagstoff.

Forumet skal være en faglig god, hyggelig og inkluderende møteplass for alle som påtar seg søker-rollen i byggesaker.

Å delta i forumet krever ingen medlemskap eller kundeforhold, og er helt kostnadsfritt.

Neste planlagte møte

  • Fagmøte 24.4.2024
    Neste fagmøte i Byggesaksforum er onsdag 28.2.2024 kl. 14:00. Møtet er digitalt og varer ca. halvannen time. Du kan mede deg på allerede nå for å få lenke til møte. Mer informasjon om agenda kommer. Agenda for møte Generell møteinformasjon …

    Fagmøte 24.4.2024 Les mer »

Siste publiserte nyhet