Velkommen til Byggesaksforum

Ansvarlig søker må forholde seg til et omfattende og tidvis uklart regelverk, i tillegg til kommunale forskjeller, behov og tolkninger. Dette er en oppgave som kan oppleves både krevende og ensom.

Forumets formål er å skape en arena for erfaringsutveksling mellom ansvarlig søkere på tvers av kommunegrenser. Vi ønsker å diskutere utfordringer, spørsmål og gode historier rundt byggesak. For å nå frem til alle søkere i landet, vil informasjon, dialog og møter primært skje digitalt. Forumet vil også innhente og formidle nyttig fagstoff.

Forumet skal være en faglig god, hyggelig og inkluderende møteplass for alle som påtar seg søker-rollen i byggesaker.

Å delta i forumet krever ingen medlemskap eller kundeforhold, og er helt kostnadsfritt.

Neste planlagte møte

  • Fagmøte 07.06.2023
    Neste fagmøte i Byggesaksforum er onsdag 7. juni kl. 14. Møtet er digitalt og vil vare en og en halvtime. Du må melde deg på for å få lenke til møte. Agenda Velkommen Oppfølging fra forrige møte Nabovarsling Hva må …

    Fagmøte 07.06.2023 Les mer »

Siste publiserte nyhet