Velkommen til Byggesaksforum

Ansvarlig søker må forholde seg til et omfattende og tidvis uklart regelverk, i tillegg til kommunale forskjeller, behov og tolkninger. Dette er en oppgave som kan oppleves både krevende og ensom.

Forumets formål er å skape en arena for erfaringsutveksling mellom ansvarlig søkere på tvers av kommunegrenser. Vi ønsker å diskutere utfordringer, spørsmål og gode historier rundt byggesak. For å nå frem til alle søkere i landet, vil informasjon, dialog og møter primært skje digitalt. Forumet vil også innhente og formidle nyttig fagstoff.

Forumet skal være en faglig god, hyggelig og inkluderende møteplass for alle som påtar seg søker-rollen i byggesaker.

Å delta i forumet krever ingen medlemskap eller kundeforhold, og er helt kostnadsfritt.

Neste planlagte møte

  • Fagmøte 15.11.2023
    Neste fagmøte i Byggesaksforum er onsdag 15. november, mer møteinformasjon kommer. Du kan allerede nå melde deg på møte. Har du forslag til tema for fremtidens møter, gjerne helt konkrete problemstillinger, la oss få vite om det. Søkerjobben kan tidvis …

    Fagmøte 15.11.2023 Les mer »

Siste publiserte nyhet