Dokumentarkiv

Nedenfor vil du finne dokumenter som har blitt delt gjennom forumet. Det kan være alt fra veiledere og informasjonsskriv til tolkningsuttalelser og lovvedtak. Har du dokumenter du ønsker at forumet skal dele, kontakt oss gjerne.

Ikon

Presentasjon fagmøte 24.4.2024 1.24 MB 23 downloads

Brev til KDD om endringer i forhold til saksbehandlingstid, regler om bruksendring…
Ikon

Er kontroll av utregninger av ytre rammer byggesaksbehandling eller tilsyn? 0.00 KB 15 downloads

Tolkningsuttalelse fra KDD av 19.2.2024 …
Ikon

Gjelder målereglene i TEK17 for byggegrenser? 0.00 KB 25 downloads

Tolkningsuttalelse fra KDD 5.11.2021 …
Ikon

Kan tiltakshavers / ansvarlige foretaks opplysninger legges til grunn for vedtaket? 0.00 KB 10 downloads

Tolkningsuttalelse fra KDD – 17.3.2023 …
Ikon

Oppsummering av gruppeoppgave – Byggesaksforum 2024 265.78 KB 33 downloads

Hvordan redusere mangelfulle søknader og saksbehandlingstid, behov for regelverksendringer? …
Ikon

Presentasjon fagmøte 28.2.2024 2.82 MB 33 downloads

Oppsummering av Byggesaksforum 2024, ferdigattest før tiltaket er ferdig, spørsmål…
Ikon

Fristberegning når det sendes inn reviderte tegninger 0.00 KB 24 downloads

Tolkningsuttalese fra KDD 7.6.2023 …
Ikon

Presentasjon fra fagmøte 13.9.2023 1.39 MB 63 downloads

Anmodning om omprosjektering, rammesøknad før og nå, presisering om byggegrenser …