Dokumentarkiv

Nedenfor vil du finne dokumenter som har blitt delt gjennom forumet. Det kan være alt fra veiledere og informasjonsskriv til tolkningsuttalelser og lovvedtak. Har du dokumenter du ønsker at forumet skal dele, kontakt oss gjerne.

Ikon

Dep svarer Sivilombudet om saksbehandlingstid_21.8.2020 660.22 KB 31 downloads

Kommunen har ingen frist til å avgjøre når en søknad er fullstendig, «liggetid» …
Ikon

Uttalelse fra KMD om påbygg ikke øker BYA 0.00 KB 36 downloads

Se punkt 3.1, påbygg i samsvar med tillatt utnyttelse …
Ikon

Presentasjon fra fagmøte 25.1.2023 2.01 MB 298 downloads

Påbygg og BYA, sikringstiltak pbl § 28-2, sanitærsøknad, mangelfulle søknader…
Ikon

Svar fra KDD om ikrafttreden av nye bestemmelser i pbl kap. 31 129.86 KB 64 downloads

Eksisterende bygg, unntak fra TEK, KDD …
Ikon

Presentasjon fra fagmøte 7.12.2022 1.15 MB 206 downloads

Eksisterende bygg, unntak fra TEK, ansvarsregler …