Dokumentarkiv

Nedenfor vil du finne dokumenter som har blitt delt gjennom forumet. Det kan være alt fra veiledere og informasjonsskriv til tolkningsuttalelser og lovvedtak. Har du dokumenter du ønsker at forumet skal dele, kontakt oss gjerne.

Ikon

Retningslinjer for behandling av byggegrensesaker langs riksvei 0.00 KB 49 downloads

Utgitt av Statens vegvesen – 2023 …
Ikon

Presentasjon fra fagmøte 7.6.2023 2.44 MB 206 downloads

Nabovarsle, bortfall av tillatelse, tiltak utenfor byggegrense, mikrohus og klimagassregnskap …
Ikon

Nabovarsel – 14 dager absolutt frist 180.29 KB 54 downloads

Uttalelse DiBK – 2022 …
Ikon

Terrasser under 0,5 m over terreng er ikke tiltak 0.00 KB 47 downloads

Uttalelse KDD – Ikke tiltak etter byggesaksdelen, se også veiledningen til innledningen…
Ikon

Nabovarsel og eierskifte 130.55 KB 29 downloads

Uttalelse DiBK 2021 – ikke krav om nytt nabovarsel ved eierskifte …
Ikon

Nabovarsel – døde naboer 148.34 KB 53 downloads

Uttalelse fra KDD 2022 …
Ikon

Ikke behov for å nabovarsle andelseier 175.01 KB 18 downloads

Uttalelse fra KDD – 2023 …
Ikon

Murer under 0,5 m over terreng er ikke tiltak 169.32 KB 31 downloads

Uttalelse fra KDD – 2023 – slike murer er ikke tiltak etter byggesaksdelen i pbl …
Ikon

Presentasjon fra fagmøte 29.3.2023 1.65 MB 90 downloads

Litt mer om tidsfrister, nabovarsling, ansvarlig søker …
Ikon

Statsforvalter opphever avslått disp fra BYA_9.12.2021 1.83 MB 59 downloads

Færre boenheter og mindre BYA …