Fagmøte 07.06.2023

Fagmøte i Byggesaksforum ble gjennomført onsdag 7. juni.

Presentasjon fra fagmøte

Sjekk også dokumentarkivet for oversikt over ulike tolkingsuttalelser m.m.

Agenda

 1. Velkommen
 2. Oppfølging fra forrige møte
  • Nabovarsling
  • Hva må være igangsatt for at tillatelsen ikke skal falle bort?
 3. Ikke søknadspliktig i dag – ulovlighet i fremtiden?
 4. Tiltak utenfor byggegrense
 5. Nye regler fra 1. juli
  • Minihus
  • Klimagassregnskap