Fagmøte 07.06.2023

Neste fagmøte i Byggesaksforum er onsdag 7. juni kl. 14. Møtet er digitalt og vil vare en og en halvtime. Du må melde deg på for å få lenke til møte.

Agenda

 1. Velkommen
 2. Oppfølging fra forrige møte
  • Nabovarsling
  • Hva må være igangsatt for at tillatelsen ikke skal falle bort?
 3. Ikke søknadspliktig i dag – ulovlighet i fremtiden?
 4. Tiltak utenfor byggegrense
 5. Nye regler fra 1. juli
  • Minihus
  • Klimagassregnskap

Generell møteinformasjon

Meld inn temaer som du mener kan være aktuelt for Byggesaksforum på e-post til Marita Grande:  marita.grande@boligprodusentene.no  eller Lise Budde:  lise.budde@holte.no