Forfatternavn:Marita Grande

Fagmøte 29.03.2023

Neste fagmøte i Byggesaksforum er onsdag 29. mars kl. 14:00. Møtet er digitalt og vil vare halvannen times tid. Du må melde deg på møtet for å få lenke til møtet. Nabovarsling er et av temaene som vi skal snakke om. Her vil Lise Alex Marthinsen fra Multiconsult ha et innlegg. Agenda Velkommen Oppfølging fra …

Fagmøte 29.03.2023 Les mer »

Eksisterende bygg – Endrede bestemmelser fra 1.1.2023

Hele pbl kap. 31 – Krav til eksiterende bygninger er ombygget og endret. Endringene trer i kraft fra 1.1.2023. På fagmøte i Byggesaksforum 7.12.2022 kom det opp spørsmål om virkningen av de nye unntaksbestemmelsene i pbl § 31-4 for byggesøknader som allerede er innsendt, men som ikke blir behandlet før i 2023. Vi stilte spørsmålet …

Eksisterende bygg – Endrede bestemmelser fra 1.1.2023 Les mer »

Fagmøte 25.1.2023

Fagmøte i Byggesaksforum ble gjennomført onsdag 25. januar. Hovedtema for møtet var saksbehandlingstid og mangelfulle søknader, i tillegg ble det tatt opp spørsmål rundt påbygg og BYA, sanitærsøknad m.m. Presentasjon fra fagmøte På fagmøtet ble det vist til flere uttalelser og svar fra KDD, DiBK m.fl., dere finner disse under under menypunkt dokumenter Agenda Velkommen …

Fagmøte 25.1.2023 Les mer »