Nyhetsarkiv

Eksisterende bygg – Endrede bestemmelser fra 1.1.2023

Hele pbl kap. 31 – Krav til eksiterende bygninger er ombygget og endret. Endringene trer i kraft fra 1.1.2023. På fagmøte i Byggesaksforum 7.12.2022 kom det opp spørsmål om virkningen av de nye unntaksbestemmelsene i pbl § 31-4 for byggesøknader som allerede er innsendt, men som ikke blir behandlet før i 2023. Vi stilte spørsmålet …

Eksisterende bygg – Endrede bestemmelser fra 1.1.2023 Les mer »