DiBK gjester vårt første fagmøte!

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) bruker mye av sin tid på å veilede om regelverket. Tidvis må de erkjenne at det ikke alltid er mulig å sette to streker under et svar. Dette gjør oppgaven til søker og kommunen noe krevende – eller spennende, som DiBKs direktør ville ha sagt det.

Per-Arne Horne vil delta med noen kloke ord i forumets første møte. Han har vært direktør i DiBK siden 2018 og har en genuin interesse for byggesaksfaget.

Hvem er egentlig denne Horne?

Vi vet han er direktør i DiBK, men hvor kommer han egentlig fra?

Med sin løsningsorienterte tilnærming har Per-Arne Horne vært en enorm ressurs i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune mesteparten av sitt voksne liv. Her startet han som landmåler i 1987 og endte opp som fungerende direktør i avdeling for byggeprosjekter. I det lange karrierespennet rakk han også noen år som byggesaksbehandler, mens hans mest markante rolle var som avdelingsleder i samme avdeling. Denne mannen vet altså en ting eller to om byggesaksbehandling. Per-Arne har også hatt noen private byggeprosjekter og følt på kroppen hvordan møte med kommunen kan oppleves.

Vi gleder oss til å høre hva Horne har å si!