Fagmøte 07.12.2022

Første fagmøte i Byggesaksforum ble gjennomført onsdag 7. desember. Direktøren i DiBK, Per-Arne Horne holdt innlegg. I tillegg ble det diskutert ulike temaer rundt ansvarsforhold, informasjon om lovendringen i forhold til eksisterende bygg m.m.

Presentasjon fra fagmøtet

Presentasjonen til Per-Arne Horne, direktøren i DiBK

Agenda:

 1. Velkommen til vårt første møte
  • Hva skal byggesaksforum være?
  • Hvorfor må jeg registrere meg?
  • Hvordan kan du bidra?
 2. Innlegg fra Per-Arne Horne, direktør i DiBK
 3. Kort oppsummering fra Byggesaksdagene
 4. Om nye bestemmelser i PBL
  • Hovedombygging skilt ut som eget tiltak
  • Unntak fra TEK ved tiltak på eksisterende bygg
 5. Temaer etter innspill fra deltakere:
  • Ansvarsområder
  • Tilbakeholde samsvarserklæring

Tips:

DiBK har lagd gode veiledere rundt hovedombygging, det anbefales å sjekke veilederen Hva er vedlikehold, vesentlig endring og hovedombygging