Fagmøte 25.1.2023

Fagmøte i Byggesaksforum ble gjennomført onsdag 25. januar. Hovedtema for møtet var saksbehandlingstid og mangelfulle søknader, i tillegg ble det tatt opp spørsmål rundt påbygg og BYA, sanitærsøknad m.m.

Presentasjon fra fagmøte

På fagmøtet ble det vist til flere uttalelser og svar fra KDD, DiBK m.fl., dere finner disse under under menypunkt dokumenter

Agenda

  1. Velkommen
  2. Påbygg og BYA
  3. Søkers ansvar og sikringstiltak etter pbl § 28-2
  4. Om sanitærsøknad og slokkevann
  5. Saksbehandlingstid
  6. Mangelfulle søknader