Fagmøte 24.4.2024

Neste fagmøte i Byggesaksforum er onsdag 28.2.2024 kl. 14:00. Møtet er digitalt og varer ca. halvannen time. Du kan mede deg på allerede nå for å få lenke til møte. Mer informasjon om agenda kommer.

Agenda for møte

  1. Velkommen
  2. Oppfølging fra forrige møte
  3. Brev til KDD om saksbehandlingstid
  4. Regler om bruksendring av rom i boligbygg
    • Hvilke krav gjelder?
    • Når og hvordan søke?
  5. Tolkningsuttalelser
  6. Solskinnshistorie?

Generell møteinformasjon

Har du spørsmål eller temaer du mener kan være aktuelt for fagmøtene til Byggesaksforum? Kontakt oss via knappen under.