Fagmøte 29.03.2023

Neste fagmøte i Byggesaksforum er onsdag 29. mars kl. 14:00. Møtet er digitalt og vil vare halvannen times tid. Du må melde deg på møtet for å få lenke til møtet.

Nabovarsling er et av temaene som vi skal snakke om. Her vil Lise Alex Marthinsen fra Multiconsult ha et innlegg.

Agenda

  1. Velkommen
  2. Oppfølging fra forrige møte
    • Tidsfrist og mangelfulle søknader
  3. Nabovarsling
    • Hvem bestemmer hvem som skal varsles?
    • Hva må naboen vite om dispensasjonssøknader?
  4. Ansvarlig søker – Fra postkasse til risikosport?

Les generell møteinformasjon her

Har du spørsmål til møtet kan du sende en e-post til Marita Grande: marita.grande@boligprodusentene.no eller Lise Budde: lise.budde@holte.no