Fagmøte 29.03.2023

Fagmøte i Byggesaksforum ble gjennomført onsdag 29. mars. Vi hadde litt oppfølging om tidsfrister fra forrige møte, deretter var hovedtema nabovarsling og litt om ansvaret til søker for å påse at alle fagområder er belagt med ansvar.

Presentasjon fra fagmøte

Agenda

  1. Velkommen
  2. Oppfølging fra forrige møte
    • Tidsfrist og mangelfulle søknader
  3. Nabovarsling
    • Hvem bestemmer hvem som skal varsles?
    • Hva må naboen vite om dispensasjonssøknader? – Innlegg fra Lise Alex Marthinsen, Multiconsult
  4. Ansvarlig søker – Fra postkasse til risikosport?