tr> tr>
Tidspunkt Tittel Sted
09:00 – 10:00 Ankomst
Registrering og lobbyen og servering av lett frokost
Resepsjonen
Park Inn Radisson Oslo Airport Hotel West
10:00 – 10:10 Velkommen til første samling
Lise Budde, byggesakssjef i Holte og Marita Grande, fagsjef i Boligprodusentene
Sted
Storsalen
Mangelfulle søknader og saksbehandlingstid
10:10-13:30: Diverse innlegg, debatt og gruppediskusjoner om temaet

10:10 – 10:40 Hva mener og gjør DiBK?
Per-Arne Horne, direktør i DiBK
Sted
Storsalen
10:40 – 11:00 Mangelfulle søknader fra en kommunes ståsted
Alexander Hexeberg Dahl, bygningssjef i Bærum kommune
Sted
Storsalen
11:00 – 11:30 Mangelfull søknad fra søkers ståsted; eksempler, utfordringer med saksbehandlingstid m.m.
Sindre Sandberg, leder avd. for verneverdig bygg, service og investeringer i Frank Kristiansen as
Martin Haugum, prosjektingeniør i Steinland Multiplan AS
Sted
Storsalen
11:30 – 12:00 Debatt om mangelfulle søknader og saksbehandlingstid
Panelistene stiller til debatt
Sted
Storsalen
12:00 – 13:00 Lunsj Sted
Restaurant
13:00 – 13:30 Diskusjon i grupper
Hvilke tiltak mener deltakerne kan bidra til å redusere antall mangler og korte ned saksbehandlingstiden?
Må vi endre regelverket? Resultatet av diskusjonene samles i et innspill som sendes til Departementet
Sted
Lobby / Restaurant / Storsalen
Nyttig info
13:45-16:30: Diverse innlegg, deling av informasjon, spørsmål og svar
Sted
Storsalen
13:45 – 14:00 Klage på gebyr
Knut Fredrik Rasmussen, utredningsleder i KDD
Sted
Storsalen
14:00 – 14:30 Gjennomføringsplan – Ansvarsrett
Truels Wissneth, seniorarkitekt MNAL i Nordic Office of Architecture
Camilla Norlén, Master i arkitektur, KS-sjef Norge i Link Arkitektur AS
Sted
Storsalen
14:30 – 15:00 Pause Sted
Lobby/Restaurant/Storsalen
15:00 – 15:30 Overvann – Ny bestemmelse i pbl
Knut Fredrik Rasmussen, utredningsleder i KDD
Sted
Storsalen
15:30 – 15:50 Tolkningsuttalelser og endringer i veiledningen til SAK10
Lise Budde, Byggesaksjef i Holte
Marita Grande, Fagsjef i Boligprodusentenes Forening
Sted
Storsalen
15:50 – 16:20 Spørsmål og svar
Sted
Storsalen
16:20 – 16:30 Oppsummering
Lise Budde, Byggesaksjef i Holte
Marita Grande, Fagsjef i Boligprodusentenes Forening
Sted
Storsalen
Slutt – 16:30