Per-Arne Horne
Direktør i DiBK

Per-Arne Horne har vært direktør i Direktoratet for byggkvalitet siden oktober 2018.

Horne startet sin yrkeskarriere som landmåler hos Plan- og bygningsetaten i 1987, før han ble byggesaksbehandler og senere avdelingsleder. Inntil han tok over roret til DiBK, var han fungerende direktør i avdeling for byggeprosjekter. Denne mannen kan det meste om byggesaksbehandling. Per-Arne har også hatt noen private byggeprosjekter og følt på kroppen hvordan møte med kommunen kan oppleves.

Sindre Sandberg
leder avd. for verneverdig bygg, service og investeringer i Frank Kristiansen AS

Sandberg har lang og bred erfaring, han har arbeidet hele livet i Frank Kristiansen AS. Firmaet arbeider hovedsakelig i Frogn, Ås og Nesodden, og bygger alt fra større boligfelt til små tilbygg.
Han brenner for et bærekraftig samfunn og har flere roller:

  • styremedlem i Byggmesterforbundet Østfold
  • styremedlem i Frogn Næringsråd
  • valgkomiteen til Byggmesterforbundet
  • sitter i Mesterhusrådet

Martin Haugum
Prosjektingeniør i Steinland Multiplan AS

Haugums arbeidsoppgaver strekker seg fra prosjektering innenfor flere fagområder til jobben som ansvarlig søker.

Steinland er et arkitekt- og ingeniørkontor etablert i 2015 som er opptatt av å levere helhetlige gode løsninger til sine kunder. De tilbyr ulike tjenester innenfor regulering, prosjektering, og byggesøknader for små og store byggeprosjekter.

Haugum har 5 års erfaring som ansvarlig søker, med oppdrag over hele landet. Han har et engasjement for prosessen mellom søker og kommune, og et ønske om å gjøre denne delen av arbeidshverdagen enklere for alle parter.

Camilla Norlén
KS-sjef for LINK Arkitektur Norge

Norlén har master i arkitektur fra Chalmers tekniska universitet i Göteborg.

Camilla har erfaring fra både privat og offentlig sektor, og innenfor et bredt spekter fra mulighetsstudie og regulering til ferdig bygg. Hun har lang erfaring innenfor prosjektledelse og SØKoppdrag. Norlén er fast medlem i AiNs (Arkitektbedriftene i Norge) ekspertutvalg for arkitektenes kvalitetssystem (MAKS).

Alexander Hexeberg Dahl
Bygningssjef i Bærum kommune

Alexander Hexeberg Dahl har vært bygningssjef i Bærum kommune siden 2019. Han har også arbeidet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og Byrådsavdeling for byutvikling i Oslo kommune.

Dahl er kunnskapsrik og vet mye om byggesak, i innlegget sitt har han de kommunale brillene på, og skal fortelle om mangelfulle søknader fra kommunens ståsted.

Truels Wissneth
Seniorarkitekt MNAL i Nordic Office of Architecture i Oslo

Wissneth har lang erfaring fra offentlig byggesak, ledelse, prosjektering, detaljering, og tverrfaglig koordinering av komplekse bygg – herunder sykehus, laboratorier og rom for stråleterapi.

I tillegg er han flerårig medlem i AiNs (Arkitektbedriftene i Norge) ekspertutvalget for arkitektenes kvalitetssystem (MAKS). Truels har en mastergrad i arkitektur fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Knut Fredrik Rasmussen
Utredningsleder i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)

I KDD arbeider Rasmussen med regelverksutvikling, klagesaker, tolkningsuttalelser og andre utredninger innenfor bygningsrettens område. 

Rasmussen har arbeidet med plan- og bygningsrett siden 1994. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Lise Budde
Byggesaksjef i Holte

Budde er ansvarlig for byggesaksavdelingen til Holte, hvor hun har jobbet som søker, rådgiver og fagkyndig siden april 2012.

Den grunnleggende kunnskapen om byggesaksfaget høstet Budde gjennom 12 års «opplæring» i rollen som byggesaksbehandler hos Plan- og bygningsetaten. Siden har hun bistått, veiledet og kurset offentlige og private bedrifter innenfor fagfeltet.

Marita Grande
Fagsjef i Boligprodusentene

Grande har vært ansatt i Boligprodusentene siden desember 2019, der er hun ansvarlig for byggesak- og planprosessene.

Grande har solid kunnskap om pbl med forskrifter. Hun har arbeidet for og veiledet både kommuner og det private om pbl, prosesser, rutiner, lovverk, saksbehandling m.m. i mange år.