Bli med på på fysisk samling i Byggesaksforum 16. januar – Få faglig påfyll og inspirasjon

Endelig blir det fysisk samling i Byggesaksforum, vi ser frem til å møtes for diskusjon, debatt og mingling med de gode samtalene. På samlingen blir det innlegg og debatter fra KDD, DiBK, kommuner og bransjen. Hovedtema for Byggesaksforum 2024 vil være mangelfulle søknader, i tillegg vil vi ha temaer om overvann, ansvarsbelegging, spørsmål og svar m.m. Vi holder på å utforme programmet og vil holde dere oppdaterte.

Byggesaksforum er en arena for erfaringsutveksling mellom ansvarlig søkere på tvers av kommunegrenser. Vi vil diskutere utfordringer, spørsmål og gode historier rundt byggesak. Vi ønsker å være en en faglig god, hyggelig og inkluderende møteplass for alle som påtar seg søker-rollen i byggesaker.

Når:       16. januar kl. 10:00-16:30
Hvor:     Park Inn Oslo Airport Hotel West
 
Det er ingen ledige plasser til Byggesaksforum 2024. Melder du deg på havner du på venteliste, og blir kontaktet om vi får noen ledige plasser.

Har du spørsmål eller ønsker til programmet meld ifra på e-post til Lise Budde: lise.budde@holte.no  og Marita Grande: marita.grande@boligprodusentene.no

Arrangementet begynner om