Byggesaksforum 2024 ble gjennomført 16. januar

Vi takker for en fantastisk samling med flotte innlegg, diskusjoner og gode samtaler. Det var 130 deltakere på Byggesaksforum 2024, nå skal vi evaluere og planlegge hvordan vi kan bli flere og bedre neste gang.

Hovedtemaet for Byggesaksforum 2024 var mangelfulle søknader, i tillegg hadde vi innlegg om overvann, gjennomføringsplan og ansvarsbelegging, gebyrklager, tolkningsuttalelser og endringer i veiledningen til SAK10. Du finner alle presentasjonene her.

Under samlingen fortalte Lise at vi har laget en mal for «søknad» om nedsettelse av gebyr. Malen finner du her