Personvernerklæring

Byggesaksforum er en plattform levert av Holte i samarbeid med Boligprodusentenes Forening med formål om å være en informasjonskanal og plattform for ansvarlig søker.

Ditt personvern er viktig for oss, og vi legger derfor stor vekt på at opplysningene håndteres på en ansvarlig måte. Nedenfor kan du lese hvordan Holte AS (heretter kalt «Holte», «vi», «oss» eller «vårt») behandler personopplysninger om deg når vi opptrer som behandlingsansvarlig. Du kan også lese om hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen vår.

1.  Holtes rolle som behandlingsansvarlig

Holte er en del av EG-konsernet som er en av Skandinavias største leverandører av teknologiløsninger til privat og offentlig sektor. I forbindelse med Byggesaksforum er Holte behandlingsansvarlig, og i den sammenhengen behandler vi personopplysninger om deltakere for å drifte og vedlikeholde forumet. Vi samler inn og behandler hovedsakelig generelle (ikke-sensitive) data.

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss her:

Holte AS
Rådgiver personvern Pb. 172 Skøyen,
0212 Oslo, Norge
E-post: personvern@holte.no
Telefon: 45 50 60 70

2.  Hvilke personopplysninger vi samler inn, og hvorfor

I forbindelse med plattformen Byggesaksforum vil Holte behandle personopplysninger i en rekke forskjellige situasjoner. Les mer om vår behandling nedenfor.

I forhold til produktene og tjenestene som Holte tilbyr til bedrifter, enkeltpersoner og lignende, kan behandling av personopplysninger også være omfattet av en annen personvernerklæring i EG. Denne personvernerklæringen støtter fullt ut innholdet i andre personvernerklæringer i EG (med mindre annet er angitt i de relevante personvernerklæringene).

2.1 Deltakelse i Byggesaksforum

Når du deltar i Byggesaksforum, behandler vi opplysninger som navn, firmanavn, firmaadresse, arbeidstelefonnummer/mobilnummer, e-postadresse.

Vi behandler disse opplysningene for å administrere plattformen, av sikkerhetsmessige årsaker og for å kunne sende deg relevant materiale. Grunnlaget vårt for behandlingen er våre rettmessige interesser (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f) eller ditt samtykke (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a og Ekomlovens § 2-7b.)

2.2 Besøkende på Byggesaksforums hjemmesider

Når du besøker Byggesaksforums hjemmesider (www.byggesaksforum.no), og tilhørende underdomener, kan Holte behandle opplysninger om din IP- adresse og informasjon om din datamaskin, enhet og nettleser.

Vi behandler også informasjon om besøket ditt (for eksempel informasjon om hvordan du får tilgang til nettstedene våre, hvordan du navigerer på dem, hvilke sider du besøker, innhold du ser på, søkene dine, annonser du har sett osv.). Denne informasjonen er innhentet gjennom informasjonskapsler, logger og andre teknologier. Les mer på nettsidens cookie-banner.

Vi behandler også data som du gir oss i forbindelse med bruken av hjemmesiden, f.eks. når du fyller ut et skjema eller registrerer deg på nett, herunder navn, firmanavn, telefonnummer, e-postadresse, tittel, produktinteresse, samtykker og øvrige opplysninger du gir til oss.

Vi bruker opplysningene for å gjøre relevante tjenester og produkter tilgjengelige for deg, og for å forbedre din opplevelse av hjemmesiden samt de tjenester og produkter vi tilbyr. Vi bruker også opplysninger til å vise deg innholdet på våre og andre sider basert på dine aktiviteter og preferanser, og til å begrense hvor mange ganger du ser det samme innholdet.

2.3   Administrasjon av medlemskap og arrangementer

Når du deltar i Byggesaksforum behandler Holte personopplysninger som navn, firmanavn, firmaadresse, arbeidstelefonnummer/mobilnummer, e-postadresse, tittel, din deltakelse i Byggesaksforums arrangementer og øvrige opplysninger som du gir til oss.

Når du deltar på våre webinar eller digitale kurs, kan Holte behandle lyd, bilde og tekst fra videoopptak. Holte kan bare dele opptak fra webinar/kurs hvis dette er opplyst om ved påmelding.

Hvis du er deltaker på et webinar/kurs med videoopptak, vil vi alltid gi deg informasjon i forkant av kurset om opptaket og en eventuell deling. Formålet med behandlingen er å gi Byggesaksforums medlemmer tilgang på informasjon.

Vårt grunnlag for behandlingen er ditt samtykke (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a) eller våre rettmessige interesser (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f) og Ekomloven § 2-7b).

2.4   Mottakere av markedsføring og deltakere i konkurranser

Når du mottar markedsføring og nyhetsbrev fra Byggesaksforum, behandler vi opplysninger som navn, firmanavn, forretningsadresse, telefonnummer, e-postadresse, tittel og interesse. Vi behandler også opplysninger om dine preferanser når det gjelder markedsføring eller kommunikasjon, og bruken av den markedsføringen vi sender deg (herunder f.eks. om du har åpnet en e-post fra oss, om e-posten er lest og hvilke lenker du har åpnet), og opplysninger som du ellers har gitt oss.

Vi behandler opplysningene med tanke på markedsføring av Byggesaksforum, opprettelse og administrasjon av deg som abonnent på markedsføring samt administrasjon av konkurranser, trekking av vinnere mv. Vi bruker opplysningene om dine preferanser og din bruk for å forstå den måten våre medlemmer tar imot markedsføring, og for å forbedre markedsføringen overfor deg og våre øvrige medlemmer.

Vi sender bare markedsføringsmateriale til deg via post, e-post eller annen elektronisk kanal når vi har innhentet samtykke til dette, når samtykke er påkrevd i henhold til markedsføringslovens regler.

Når du melder deg på våre nyhetsbrev, samtykker du til at Holte behandler personopplysningene dine (personvernforordningen, artikkel 6, punkt 1, a og markedsføringslovens § 15) kun til det formål å sende deg nyhetsbrev og markedsføringsmateriell. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å avslutte abonnementet på nyhetsbrevet (personvernforordningen artikkel 7, punkt 3). Dette gjør du ved å klikke på avmeldingslenken i nyhetsbrevet. Opplysningene dine blir deretter slettet, med mindre vi har et annet rettslig grunnlag som lar oss fortsette å behandle personopplysningene dine.

Vi bruker også opplysninger om deg til å vise deg innholdet på våre og andre sider basert på dine aktiviteter og preferanser, til å begrense hvor mange ganger du ser det samme innholdet, samt til å måle effektiviteten av vårt innhold og vår markedsføring.

Grunnlaget vårt for behandlingen er våre rettmessige interesser (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f) og/eller ditt samtykke (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a og Ekomloven § 2-7b)

2.5   Samarbeidspartnere og/eller leverandører til Holte

Når du er samarbeidspartner eller leverandør til Holte eller kontaktperson hos en samarbeidspartner/leverandør, behandler vi opplysninger som navn, tilganger til Byggesaksforum, forretningsadresse, arbeidstelefonnummer, e-postadresse og tittel samt offentlig tilgjengelig informasjon og øvrige opplysninger som du gir til oss.

Vi behandler opplysningene til administrasjon og leveranse av Byggesaksforum, kontraktstyring og hvis det er relevant, for å oppfylle avtaler med deltakerne.

Vårt grunnlag for behandlingen er våre rettmessige interesser (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

2.6 Øvrige, generelle formål med behandlingen av opplysninger

Vi kan supplere informasjonen vi samler inn med informasjon fra andre kilder. Dette kan være offentlig tilgjengelig informasjon – herunder informasjon vi får gjennom offentlig tilgjengelige kilder.

Opplysninger som vi har innhentet til de formål som er beskrevet ovenfor, kan Holte dessuten behandle med tanke på overholdelse av lover og regler som Holte er underlagt i forbindelse med driften av selskapet, eller for å oppfylle forskjellige rapporterings- eller opplysningsforpliktelser i henhold til gjeldende lover og regler (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c.)

Hvis Holte selger hele eller deler av selskapet, eller selger eller overfører våre aktiviteter eller på annen måte er involvert i en fusjon eller overføring av hele eller en vesentlig del av selskapet, kan Holte overføre opplysningene dine til den part eller de parter som er involvert i overføringen som ledd i denne transaksjonen når det kan skje i henhold til lovgivningen (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1, bokstav f).

Til slutt kan Holte behandle personopplysningene for å håndheve eller forsvare våre eller tredjeparts juridiske rettigheter eller legitime interesser i tilfeller der dette er nødvendig, saklig og forholdsmessig (personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav f).

3.  Deling av dine opplysninger med andre

Holte kan gi personopplysningene videre internt i EG-konsernet og til Boligprodusentene forbindelse med den vanlige driften av Byggesaksforum.

3.1 Offentlig myndighet

Holte kan også gi personopplysningene videre til en offentlig myndighet i situasjoner der vi konkret er forpliktet til å gi personopplysningene videre i henhold til lovgivning og rapporteringsforpliktelser som vi er underlagt.

3.2. Konsoliderte selskap, leverandører og samarbeidspartnere

Vi mottar også tekniske data fra tredjepartsleverandører som utfører analyse om besøket ditt på nettsiden vår.

Vi forsøker å begrense utlevering av personopplysninger i personlig identifiserbar form, og dermed utlevering av opplysninger som kan identifisere deg personlig.

Holte overlater dessuten personopplysningene til databehandlere, f.eks. i forbindelse med administrasjon av våre IT-systemer. Våre databehandlere behandler bare personopplysningene til våre formål og på instruks fra oss. Vi inngår databehandleravtaler med våre databehandlere for å sikre at den nødvendige sikkerheten er på plass, og for å beskytte opplysningene og overholde våre forpliktelser som behandlingsansvarlig.

Grunnlaget for behandlingen er våre legitime interesser (personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav f).

4.  Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS

Vi kan i forbindelse med behandlingen av personopplysningene overføre opplysningene til land utenfor EU/EØS. Personvernlovgivningen i disse landene kan være mindre streng enn den er i Norge og EU/EØS for øvrig. I visse land har EU-kommisjonen imidlertid fastsatt at personvernnivået er på høyde med det vernenivået som er i EU/EØS.

Hvis vi overfører personopplysninger til land der dette ikke er tilfelle, vil overføringen av personopplysningene til disse landene utenfor EU/EØS skje på bakgrunn av standardkontraktene utarbeidet av EU- kommisjonen, eller annet lignende overføringsgrunnlag som er spesielt utarbeidet for å sikre et tilstrekkelig vernenivå.

Du kan lese mer om overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS på EU- kommisjonens hjemmeside.

5.  Lagringsperiode, personvern og sikkerhet

Personopplysningene lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålene de ble samlet inn for. Når opplysningene ikke lenger er nødvendige, vil vi sikre at de slettes på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Det er vår politikk å beskytte personopplysninger ved å treffe tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.

Informasjonssikkerhet er den forretningsrisikoen som er høyest prioritert i Holte. Vi arbeider seriøst og profesjonelt med sikkerhetsrisiko og har truffet sikkerhetstiltak som skal sikre vern for alle de personopplysningene som vi behandler. Vi gjennomfører regelmessig intern oppfølging av hvorvidt retningslinjer og tiltak er tilstrekkelige og overholdt.

6.  Dine rettigheter

Som registrert har du en rekke rettigheter i henhold til personvernforordningen. Hvis du vil benytte deg av rettighetene, må du kontakte oss.

Du kan − ubetinget og til enhver tid − kalle tilbake ethvert samtykke. Det kan du gjøre ved å sende en e-post til oss (se e-post ovenfor). Tilbakekalling av samtykket vil ikke ha noen negativ innvirkning.

Det kan imidlertid bety at vi heretter ikke kan oppfylle spesifikke anmodninger fra deg. Tilbakekalling av et samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som har blitt utført på grunnlag av samtykket før det ble tilbakekalt. Videre vil det ikke påvirke noen behandling som utføres på annet lovlig grunnlag.

Du kan dessuten – ubetinget og til enhver tid – gjøre innsigelser mot vår behandling når den skjer på bakgrunn av vår rettmessige interesse.

Dine rettigheter omfatter også følgende:

  • Rett til innsyn: Du har rett til å få innsyn i de personopplysninger vi behandler om deg.
  • Rett til korrigering: Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv korrigert og ufullstendige personopplysninger utfylt.
  • Rett til sletting (retten til å bli glemt): I særlige tilfeller har du rett til å få slettet personopplysninger om deg innen det tidspunktet vi vanligvis vil slette dine opplysninger.
  • Rett til begrensning av behandling: Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi heretter bare behandle opplysningene – bortsett fra lagring – med ditt samtykke, eller med tanke på at lovkrav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.
  • Rett til å protestere: Du har i visse tilfeller rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger, og alltid hvis behandlingen er med tanke på direkte markedsføring.
  • Rett til dataportabilitet: Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og få overført disse personopplysningene fra én behandlingsansvarlig til en annen.
  • Rett til å klage: Du kan til enhver tid melde inn klage til Datatilsynet angående vår behandling av personopplysninger. Se mer på datatilsynet.no, der du også kan finne mer informasjon om dine rettigheter som registrert.

Det kan være forbehold eller begrensninger på disse rettighetene som avhenger av de spesifikke omstendighetene ved behandlingsaktiviteten.

7. Din rett at å sende inn en klage

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss:

Holte AS
Rådgiver personvern Pb. 172 Skøyen,
0212 Oslo, Norge
E-post: personvern@holte.no
Telefon: 45 50 60 70

Du kan også sende inn en klage eller kontakte tilsynsmyndigheten: www.datatilsynet.no  

8.  Oppdateringer

Vi evaluerer og oppdaterer løpende denne personvernerklæringen. Det er derfor en god idé å holde deg regelmessig oppdatert. Øverst kan du se når den sist ble oppdatert. Den siste versjonen vil alltid være tilgjengelig på våre hjemmesider.

9.  Informasjon om bruk av informasjonskapsler

For å få Byggesaksforums nettsider til å fungere som de skal, vil vi noen ganger plassere små datafiler kalt informasjonskapsler på enheten din.

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres i nettleseren på din datamaskin, smarttelefon, nettbrett eller en annen enhet du surfer på nettet med når du besøker nettsider. Informasjonskapsler gjør det mulig å gjenkjenne enheten din, og å samle inn informasjon om din adferd på nettet, inkludert hvilke nettsider og funksjoner som besøkes med nettleseren din, og for å sikre at den fungerer rent teknisk.

For mer informasjon om informasjonskapsler, og hvordan selskapene i EG-konsernet bruker sine egne informasjonskapsler og tredjeparts informasjonskapsler for å analysere hvordan våre online aktiviteter brukes, vennligst se vår Cookie Policy og Cookiebanner på nettstedet.