Fagmøte 15.11.2023

Neste fagmøte i Byggesaksforum er onsdag 15. november, mer møteinformasjon kommer. Du kan allerede nå melde deg på møte.

Har du forslag til tema for fremtidens møter, gjerne helt konkrete problemstillinger, la oss få vite om det. Søkerjobben kan tidvis være frustrerende, men det finnes også mange solskinnshistorier der ute. Vi håper du vil dele dine med oss, slik at vi kan dele videre til inspirasjon for andre søkere. Send en e-post til Lise Budde – lise.budde@holte.no og Marita Grande – marita.grande@boligprodusentene.no med dine forslag og gode historier.